Byggnadsställningar

 

Vi använder oss av HAKI Universal ställning som lämpar sig för så gott som alla arbeten. Vi hyr ut ställningar till alla storleksdimensioner. Genom att planera den mest lämpliga ställningen för ert ändamål, bidrar vi till att göra arbetet så säkert och kostnadseffektivt som möjligt. Byggnadsställningarna är avsedda till såväl enkla arbeten som de mest krävande arbetena.

 

Byggnadsställningens delar

Delarna är lätta att montera för hand. Med hjälp av ett vattenpass kan man bygga ställningen på rätt sätt. Endast till snedstagen behövs hammare, snedstagen låses fast med hjälp av en kil.

Justerbara bottenskruvar gör det möjligt att bygga ställningen på ojämn mark.
Med hjälp av längdbalkens snabblås går monteringen snabbt och ställningen blir stabil och säker att arbeta ifrån.
HAKIs egna stege gör det lätt att förflytta sig upp och ned på ställningen.
Då ställningen är rätt monterad passar alla delar smidigt i varandra.